PADI DIVING INSTRUCTOR COURSE KOH TAO

ได้รับรางวัลหลักสูตร PADI Diving Instructor Development ระดับ 5 ดาวบนเกาะเต่า

คุณต้องการใช้ชีวิตในฝันหรือไม่..?

ถ้าคุณชอบพบปะผู้คน มีความหลงใหลในการดำน้ำลึกและต้องการชีวิตที่ไม่ธรรมดา – มาเป็น PADI Instructor

THE MOST REWARDING CAREER IN SCUBA DIVING

มาแบ่งปันความรักของคุณที่มีต่อโลกใต้น้ำให้กับผู้อื่น

มาใช้ชีวิตในฝันกับหลักสูตร PADI Instructor ที่ Crystal Dive

การจบหลักสูตร PADI Instructor เปรียบเสมือนตั๋วเดินทางรอบโลก คุณจะได้พบปะกับผู้คนที่น่าสนใจ สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง และเยี่ยมชมสถานที่ที่น่าทึ่งในขณะที่ทำงานไปด้วย

มีเพียงไม่กี่อาชีพที่คุ้มค่าน่าสนใจ หนึ่งในนั้นคือการสอนดำน้ำ

คุณต้องการใช้ชีวิตในฝันหรือไม่..?

ในฐานะครูสอนดำน้ำ คุณจะสามารถ

เปิดใจต่อความงดงามของธรรมชาติและพร้อมที่จะทำหน้าที่ปกป้องมัน
เสริมสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจแก่บุคคลอื่น
สอนและถ่ายทอดความชอบ ความหลงใหลต่อโลกใต้น้ำให้คนอื่น
เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนอื่นให้ดีขึ้นและตลอดไป

PADI IDC Instructor Development Course at Crystal Dive Koh Tao

Cystal Dive เกาะเต่า เราเปิดหลักสูตร PADI Instructor Development Courses (PADI IDC’s) ทุกๆเดือน ดำเนินงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากที่สุดของเกาะเต่า โดย Crystal Dive ได้จัดการฝึกอบรมที่มีคุณภาพที่สุด เพื่อให้คุณผ่านการสอบ PADI Instructor และพร้อมสำหรับการสอนมากที่สุด

ตั้งแต่ปี 2004 Crystal Dive ถือเป็นศูนย์พัฒนาผู้สอน PADI ที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จมากที่สุดบนเกาะเต่า เรามีอัตราการผ่านหลักสูตรที่สูงขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี เรามั่นใจว่าคุณจะผ่านหลักสูตร PADI Instructor Development ของเรา และเรามี ‘การรับประกันผ่าน’ ให้กับผู้สมัครทุกคน

หลักสูตร PADI Instructor มีคุณสมบัติและข้อกำหนดเบื้องต้นดังนี้:

display:none;
Minimum Age : อายุขั้นต่ำ

หลักสูตร PADI Instructor ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

Minimum Dives : จำนวนการดำน้ำขั้นต่ำ

มีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 60 ครั้ง มีประสบการณ์ในการดำน้ำกลางคืน ดำน้ำลึกและการนำทางใต้น้ำ ทั้งนี้: คุณจะต้องมีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 100 ไดฟ์เพื่อเป็นผู้ฝึกสอน

Certifications : ใบรับรองการดำน้ำ

PADI Divemaster หรือเทียบเท่า

หากไม่ใช่ PADI Divemaster ให้ทำการประเมินการดำน้ำกู้ภัยของหลักสูตร PADI Divemaster ให้ผ่านก่อน

มีใบรับรองการปฐมพยาบาลและการทำ CPR ซึ่งใช้ได้ภายใน 24 เดือนที่ผ่านมา

Medical Statement : ใบรับรองแพทย์

ผู้เรียนจะต้องมีสุขภาพตรงตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ของนักดำน้ำ คุณสมบัติและรายละเอียดทางการแพทย์สำหรับการดำน้ำสามารถตรวจสอบได้ที่ here to download. สำหรับหลักสูตร IDC คุณจะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ออกภายใน 12 เดือนก่อนเริ่มเรียน

ข้อมูลต่างๆ ของหลักสูตร PADI Instructor มีดังนี้,
ตัวอย่างตารางเรียน:

ในการเป็น PADI Instructor คุณจะต้องสำเร็จหลักสูตร PADI Instructor Development Course (IDC) ก่อน หลักสูตรนี้ใช้เวลาทั้งหมด 14 วัน ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อแนะนำเทคนิคการสอนต่างๆ ทั้งในห้องเรียน แหล่งน้ำตื้นและในทะเล คุณจะได้เรียนทฤษฏีการดำน้ำขั้นสูง รวมถึงการสาธิตทักษะการดำน้ำอย่างผู้เชี่ยวชาญเป็นครั้งแรกในหลักสูตร PADI Divemaster

นี่คือตารางเรียน IDC 14 วันกับ Crystal Dive ที่เกาะเต่า

display:none;
วันที่ 1

1:1 ปฐมนิเทศน์
1:2 สอบทฤษฎี (CD1 – 20 คำถาม)
พักกลางวัน
1:3 เรียนรู้วิธีการสอนและระบบ PADI
1:4 เริ่มดำน้ำ

วันที่ 7

วันพัก… !!

การบ้าน– จัดเตรียมการนำเสนอการสอนในแหล่งน้ำตื้น 2 & 3

display:none;
วันที่ 2

2:1 การพัฒนาความรู้และการนำเสนอ
2.2 ดำน้ำ
พักกลางวัน
2:3 เวิร์กชอปการพัฒนาทักษะ (20 ทักษะพื้นฐาน + และทักษะนักดำน้ำกู้ภัย)

การบ้าน– จัดเตรียมการพัฒนาความรู้และการนำเสนอ 1

วันที่ 8

8:1 ธุรกิจดำน้ำ
8:2 การตลาดและเทคนิคการขาย
พักกลางวัน
8.3 การนำเสนอการสอนในแหล่งน้ำตื้น 2 & 3 และทักษะ x 5

การบ้าน– เตรียมการนำเสนอตามที่กำหนด 3

display:none;
วันที่ 3

3:1 การนำเสนอการพัฒนาความรู้ 1
3:2 สอนการดำน้ำในแหล่งน้ำตื้น
พักกลางวัน
3:3 การนำเสนอการสอนในแหล่งน้ำตื้น 1
3:4 ทักษะ x 5

วันที่ 9

9:1 การนำเสนอการสอนตามที่กำหนด 3
9:2 หลักสูตร PADI Open Water
9:3 หลักสูตรการดำน้ำผจญภัย
พักกลางวัน
9:4 สอนหลักสูตร PADI Specialty
9:3 หลักสูตรนักดำน้ำกู้ภัย (Rescue Diver)

การบ้าน– จัดเตรียมการนำเสนอการสอนในแหล่งน้ำเปิด 3 & 4 และการนำเสนอการสอนตามที่กำหนด 4

display:none;
วันที่ 4

4:1 เรียนรู้มาตรฐานต่างๆและขั้นตอนทั่วไป 1 และ 2
พักกลางวัน
4:2 ดำน้ำแหล่งน้ำเปิด

การบ้าน– จัดเตรียมการนำเสนอการพัฒนาความรู้ 2

วันที่ 10

10:1 การนำเสนอการสอนตามที่กำหนด 4
10:2 หลักสูตร Dive Master
พักกลางวัน
10.4 การนำเสนอการสอนในแหล่งน้ำเปิด 3 & 4

การบ้าน– จัดเตรียมการนำเสนอการสอนในแหล่งน้ำตื้น 4 & 5

display:none;
วันที่ 5

5:1 การนำเสนอการสอนในแหล่งน้ำเปิด 1&2, เวิร์กช็อปหลักสูตรกู้ภัย – เรือ: 07:30 – 11:00
พักกลางวัน
5:2 การนำเสนอการพัฒนาความรู้ 2

การบ้าน – การทบทวนความรู้ EFRI

วันที่ 11

11:1 การจัดการความเสี่ยงส่วนที่ 1 & 2
พักกลางวัน
11:2 การนำเสนอการสอนในแหล่งน้ำตื้น 4 & 5
11:3 ทักษะสุดท้าย x 5

การบ้าน– จัดเตรียมการสอนแหล่งน้ำเปิด (Open Water) 5 & 6

display:none;
วันที่ 6

6:1 หลักสูตรผู้สอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (EFR)
6:2 หลักสูตรผู้สอนการให้ออกซิเจนฉุกเฉิน (Emergency Oxygen Provider Instructor)

วันที่ 12

12:1 การนำเสนอการสอนในแหล่งน้ำเปิด 5 & 6
พักกลางวัน
12:2 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ IE

display:none;
วันที่ 1

1:1 ปฐมนิเทศน์
1:2 สอบทฤษฎี (CD1 – 20 คำถาม)
พักกลางวัน
1:3 เรียนรู้วิธีการสอนและระบบ PADI
1:4 เริ่มดำน้ำ

วันที่ 2

2:1 การพัฒนาความรู้และการนำเสนอ
2.2 ดำน้ำ
พักกลางวัน
2:3 เวิร์กชอปการพัฒนาทักษะ (20 ทักษะพื้นฐาน + และทักษะนักดำน้ำกู้ภัย)

การบ้าน– จัดเตรียมการนำเสนอการพัฒนาความรู้ 1

display:none;
วันที่ 3

3:1 การนำเสนอการพัฒนาความรู้ 1
3:2 สอนการดำน้ำในแหล่งน้ำตื้น
พักกลางวัน
3:3 การนำเสนอการสอนในแหล่งน้ำตื้น 1
3:4 ทักษะ x 5

วันที่ 4

4:1 เรียนรู้มาตรฐานต่างๆและขั้นตอนทั่วไป 1 และ 2
พักกลางวัน
4:2 ดำน้ำแหล่งน้ำเปิด

การบ้าน– จัดเตรียมการนำเสนอการพัฒนาความรู้ 2

display:none;
วันที่ 5

5:1 การนำเสนอการสอนในแหล่งน้ำเปิด 1&2, เวิร์กช็อปหลักสูตรกู้ภัย – เรือ: 07:30 – 11:00
พักกลางวัน
5:2 การนำเสนอการพัฒนาความรู้ 2

การบ้าน – การทบทวนความรู้ EFRI

วันที่ 6

6:1 หลักสูตรผู้สอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (EFR)
6:2 หลักสูตรผู้สอนการให้ออกซิเจนฉุกเฉิน (Emergency Oxygen Provider Instructor)

display:none;
วันที่ 7

วันพัก… !!

การบ้าน– จัดเตรียมการนำเสนอการสอนในแหล่งน้ำตื้น 2 & 3

วันที่ 8

8:1 ธุรกิจดำน้ำ
8:2 การตลาดและเทคนิคการขาย
พักกลางวัน
8.3 การนำเสนอการสอนในแหล่งน้ำตื้น 2 & 3 และ ทักษะ x 5

การบ้าน– การเตรียมตัวการนำเสนอการสอนตามที่กำหนด 3

display:none;
วันที่ 9

9:1 การนำเสนอการสอนตามที่กำหนด 3
9:2 หลักสูตร PADI Open Water
9:3 หลักสูตรการดำน้ำผจญภัย
พักกลางวัน
9:4 สอนหลักสูตร PADI Specialty
9:3 หลักสูตรการดำน้ำกู้ภัย

การบ้าน– การเตรียมตัวการนำเสนอการสอนในแหล่งน้ำเปิด 3 & 4 และการนำเสนอการสอนตามที่กำหนด 4

วันที่ 10

10:1 การนำเสนอการสอนตามที่กำหนด 4
10:2 หลักสูตร Dive Master
พักกลางวัน
10.4 การนำเสนอการสอนในแหล่งน้ำเปิด 3 & 4

การบ้าน– จัดเตรียมการนำเสนอการสอนในแหล่งน้ำปิด 4 & 5 (การบ้าน)

display:none;
วันที่ 11

11:1 การจัดการความเสี่ยงส่วนที่ 1 & 2
พักกลางวัน
11:2 การนำเสนอการสอนในแหล่งน้ำตื้น 4 & 5
11:3 ทักษะสุดท้าย x 5

การบ้าน– จัดเตรียมการนำเสนอการสอนในแหล่งน้ำเปิด 5 & 6

วันที่ 12

12:1 การนำเสนอการสอนในแหล่งน้ำเปิด 5 & 6
พักกลางวัน
12:2 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ IE

วันที่13

13:1 Mock IE (ข้อสอบผู้ฝึกสอน) – ส่วนที่ 1

วันที่ 14

14:1 Mock IE (ข้อสอบผู้ฝึกสอน) – ส่วนที่ 2

การสอบ PADI Instructor Examinations (IE)

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียนการนำเสนอและเวิคช็อปทั้งหมดของ PADI IDC แล้ว คุณก็พร้อมที่จะเข้าสู่การสอบ PADI Instructor Examination (IE) ซึ่งใช้เวลา 2 วัน

โดยการสอบนี้จะดำเนินการสอบโดยเจ้าหน้าที่ของ PADI จาก PADI สำนักงานใหญ่ในออสเตรเลีย ในระยะเวลา 2 วันนี้ คุณจะได้รับการทดสอบเพื่อให้มั้่นใจว่าคุณจะสามารถสอนดำน้ำได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานของ PADI

ตารางการสอบของ PADI IE มีดังนี้..

วันที่ 1

AM:
• การปฐมนิเทศ
• การสอบระบบ มาตรฐานและขั้นตอนต่างๆ (90 นาที)
• สอบทฤษฏีการดำน้ำ (90 นาที)

พักกลางวัน

PM:
การนำเสนอการสอนการดำน้ำในแหล่งน้ำตื้น (หรือสระว่ายน้ำ)

 

วันที่ 2

AM:
การนำเสนอการพัฒนาความรู้ (ในห้องเรียน)

พักกลางวัน

PM:
• การสอนการดำน้ำในทะเล (จุดดำน้ำที่เกาะเต่า)
• ปิดหลักสูตร (PADI Instructor Examination Closing ceremony and presentation)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม PADI instructor

PADI IDC & IE Fees

หลักสูตร PADI Instructor Development – 39,900 บาท
(รามหลักสูตร Emergency First Response Instructor (EFRI) หลักสูตร O2 Instructor และอาหารกลางวัน)

PADI Fees
โดยมีค่าสมัครและค่าสอบจำนวนนึง ที่ผู้สมัครต้องชำระเพิ่มเติมกับทาง PADI โดยตรง

2022 PADI Fees

ค่าสอบ PADI Instructor – $AUS 995
ค่าสมัคร PADI Instructor – $AUS 294
ค่าสมัคร EFR Instructor – $AUS 202
ค่าสมัคร O2 Provider Instructor – $AUS 116

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้ PADI โดยตรง –$AUS 1,607.00

สื่อการเรียนและอุปกรณ์ของ PADI IDC

สำหรับคู่มือ PADI Instructor และอุปกรณ์ คุณสามารถซื้อ IDC Crew Pack ได้ในราคา 17,500 บาท

โดยอุปกรณ์และคู่มือ PADI IDC ประกอบด้วย 2 ส่วน – Digital materials และ physical crew packs

ดิจิตอล crew pack ประกอบไปด้วย:
การเรียนออนไลน์ IDC e-learning
คู่มือการสอนของ PADI
หนังสือความรู้ในการดำน้ำ
แบบทดสอบ PADI และหนังสือสอบ (Open Water, Rescue Diver และ Divemaster)
โครงร่างผู้สอนเฉพาะทางหลักสูตร Project AWARE (Project AWARE Specialty Instructor)
โครงร่างผู้สอนเฉพาะทางการลอยตัวที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Peak Performance Buoyancy Specialty Instructor)
คู่มือบทเรียนหลักสูตร PADI Open Water
โดยทั้งหมดเป็นการเรียนแบบออนไลน์ที่สามารถทำได้ก่อนมาถึงเกาะเต่า

PADI IDC Crew Pack ประกอบไปด้วย:

กระเป๋าเป้ PADI
แผ่นการ์ดสำหรับเรียน Open Water, Advanced, Rescue Diver, Divemaster Course Instructor
สเลทการวางแผนบทเรียนดำน้ำ (ในแหล่งน้ำตื้นและในทะเล)
การวางแผนการดำน้ำ PADI และสเลทการฝึกทักษะ

เราจะให้ PADI IDC physical crew pack เมื่อคุณมาถึงเกาะเต่า

ทั้งนี้คุณจะต้องมีคู่มือ EFR Instructor สำหรับหลักสูตร EFR Instructor ซึ่งคุณสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ที่เราในราคา 3,000 บาท

นอกจากนี้คุณจะต้องมีคู่มีอ PADI Instructor ฉบับล่าสุด ซึ่งรวมอยู่ใน PADI Divemaster crew pack หรือสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ https://www.padi.com/mypadi/ สำหรับสมาชิกที่ต่ออายุ PADI Divemaster

ประกันภัยการดำน้ำ Professional Level

ประกันภัยการดำน้ำ Dive Assist

เราจะรวมประกันภัย “Dive Assist” ไว้กับโปรแกรม Diving Lifestyle และ Divemaster ทั้งหมดของเราจะมีประกันภัยส่วนบุคคลตลอดการฝึกอบรม คุณสามารถจัดหาประกันภัยนี้ได้ด้วยตัวเองหรือให้เราจัดหาให้ก็ได้

DIVE ASSIST INSURANCE

ในการอบรมหลักสูตรการดำน้ำระดับมืออาชีพนั้น คุณจะได้ดำน้ำหลายไดฟ์ หลายๆวันและ หลายๆ สัปดาห์ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่คุณต้องมีคือกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมการดำน้ำประเภทนี้

Book Now

ในฐานะครูสอนดำน้ำ คุณจะสามารถ :

เปิดใจต่อความงดงามของธรรมชาติและพร้อมที่จะทำหน้าที่ปกป้องมัน
เสริมสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจแก่บุคคลอื่น
สอนและถ่ายทอดความชอบ ความหลงใหลต่อโลกใต้น้ำให้คนอื่น
เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนอื่นให้ดีขึ้นและตลอดไป

ทั้งนี้คุณสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวทั่วโลก เพื่อพบปะผู้คนที่น่าสนใจ และได้สัมผัสกับประสบการณ์ วัฒนธรรมที่แตกต่าง พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมสถานที่ที่น่าสนระหว่างทำงาน

อาชีพสอนดำน้ำนับเป็น 1 ในอาชีพน่าสนใจมากๆ

฿41,900

ค่าสมัครและค่าสอบเพิ่มเติม ซึ่งผู้เรียนจะต้องชำระโดยตรงกับ PADI

2022 PADI Fees (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมปี 2022)

PADI Instructor Exam – $AUS 995 (ค่าสอบผู้สอน)
PADI Instructor Application – $AUS 294 (ค่าสมัครผู้สอน)
EFR Instructor Application – $AUS 202 (ใบสมัครผู้สอบ)
O2 Provider Instructor Application – $AUS 116

รวมที่ต้องจ่ายให้ PADI ทั้งหมด –$AUS 1,607.00

PADI Instructor course

Pay a deposit ฿4,190

ค่าสมัครและค่าสอบเพิ่มเติม ซึ่งผู้เรียนจะต้องชำระโดยตรงกับ PADI

2022 PADI Fees (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมปี 2022)

PADI Instructor Exam – $AUS 995 (ค่าสอบผู้สอน)
PADI Instructor Application – $AUS 294 (ค่าสมัครผู้สอน)
EFR Instructor Application – $AUS 202 (ใบสมัครผู้สอบ)
O2 Provider Instructor Application – $AUS 116

รวมที่ต้องจ่ายให้ PADI ทั้งหมด –$AUS 1,607.00

คุณอาจจะชื่นชอบ…